Bøger

PUBLIKATIONER

Romaner / Noveller

Faglitteratur

Faglitteratur

Rejselitteratur

Rejselitteratur

Lærebøger

Hos bogkompagniet finder du alle slags bøger indenfor utallige genrer og sprog. Vi er et af Danmarks største bogantikvariater med 1000-vis af spændende bøger. Ønsker du at forespørge på en bestemt bog, så kontakt os venligst.


Nedenfor ses et udpluk af vores bogsamling, hvor det er muligt at søge på TITEL, FORFATTER & GENRE/EMNE forneden på denne side.


BOGSAMLING

Fransk-dansk/dansk-fransk                                 Politikens                                                                   ordbog, dansk, fransk

Retskrivnings- og betydningsordbog               Politikens                                                                   ordbog, dansk

Nudansk ordbog                                                      Politikens                                                                   ordbog, dansk

Nudansk ordbog, 2 vol.                                         Politikens forlag                                                       ordbog, dansk

Svensk, dansk, norsk ordbog                              Ida Falbe Hansen                                                     ordbog, dansk, svensk, norsk

Nu dansk ordbog                                                     Politikens                                                                   ordbog, dansk

Dansk tysk                                                                  Gyldendals røde ordbøger                                  ordbog, tysk, dansk

Svensk dansk                                                            Gyldendals røde ordbøger                                  ordbog, svensk, dansk

Dansk-norsk fransk ordbog                                 Vilhelm Stigaard                                                      ordbog, dansk, norsk, fransk

Mands himmerig                                                     Henrik Pontoppidan                                              roman, kærlighedshistorie

Forfatterskabets bagrund og udvikling           Henrik Pontoppidan                                              dansk litteratur

belyst gennem 9 fortellinger

Fra hytterne                                                              Henrik Pontoppidan                                              novelle

Ilum Galgebakke Den første gendarm            Henrik Pontoppidan                                              novelle

Nattevagt

 

Feodor Jensens Jeremiader                                Jacob Paludan

 

Et udvalg ved Hakon Stangerup                        Jacob Paludan                                                          roman, essay, aforisme

 

Skyer                                                                            Henrik Pontoppidan                                              novelle

 

Hans Kvast og melusine                                        Henrik Pontoppidan                                              roman

 

Vinterbørn                                                                 Dea Trier Mørch                                                      roman

 

Du blev træl                                                               J. Bech Nygaard                                                       roman

 

Guds blinde øje                                                        J. Bech Nygaard                                                       roman

 

Vores egen Irene                                                    Martha Christensen                                               roman

 

Dictionnaire français-danois                               L.-S. Borring                                                               ordbog, fransk

 

Les verbes français                                                 Ami Simond                                                               fransk, verber, grammatik

Engelsk til rejsebrug                                              Berlitz                                                                          engelsk, sprog, rejse, ordbog

Høst´s fransk-danske og dansk-franske          Høst & Søns forlag                                                  ordbog, fransk, dansk

lommeordbog

 

Anna Karenin, 2 vol.                                               Leo Tolstoy                                                                russisk, roman

Pickwick Klubben, 2 vol.                                       Charles Dickens                                                        engelsk, verdenslitteratur

Essays                                                                          K.F. Plesner                                                               verdenslitteratur

Islandske Sagaer                                                      Thomas Bredsdorff                                                islandsk

Vesterfra og andre fortællinger                         Jeppe Aakjær                                                           jyske fortællinger

Aakjær i udvalg                                                        Aakjær, Hans Povlsen                                            digtning, novelle, jyske

Focus                                                                           Gjellerups étbinds-leksikon                                leksikon, dansk

Munksgaards Leksikon                                         Munksgaards forlag                                               leksikon, dansk

Det kloge alfabet, 6 vol.                                        Skandinavisk forlag

 

Die Geburt der Tragödie Unzeitgemäße        Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   tysk, filosofi    

Betrachtungen                                                         Montinari

 

Menschliches, Allzumenschliches                    Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   tysk, filosofi

                                                                                       Montinari

 

Morgenröte Idyllen aus Messina Die               Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   tysk, filosofi

fröhliche Wissenschaft                                         Montinari

 

Also sprach Zarathustra                                        Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   tysk, filosofi

                                                                                       Montinari

 

Jenseits von Gut und Böse zur genealogie    Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filosofi, tysk

Der moral                                                                   Montinari

 

Der Fall Wagner  Götzen-Dämmerung           Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filosofi, tysk

Der Antichrist – Ecce homo                                 Montinari

Dyonysos-Dithyramben

Nietzsche contra Wagner

 

Nachlaß 1869-1874                                                 Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filososi, tysk

                                                                                       Montinari

 

Nachlaß 1875-1879                                                 Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filosofi, tysk

                                                                                       Montinari

 

Nachlaß 1880-1882                                                 Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filosofi, tysk

                                                                                       Montinari

 

Nachlaß 1882-1884                                                 Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filosofi, tysk

                                                                                       Montinari

 

Nachlaß 1884-1885                                                 Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filosofi, tysk

                                                                                       Montinari

 

Nachlaß 1885-1887                                                 Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filosofi, tysk

                                                                                       Montinari

 

Nachlaß 1887-1889                                                 Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filosofi, tysk

                                                                                       Montinari

 

Kommentar zu Band 1-13                                     Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filosofi, tysk

                                                                                       Montinari

 

Chronik zu Nietzches Leben Konkordanz       Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli, Mazzino   filosofi, tysk

Verzeichnis der Gedichte Gesamtregister     Montinari

 

Salmonsens store illustrerede konversa-      Chr. Blangstrup                                                        leksikon

tionsleksikon, 13 vol

 

Politikens verdenshistorie, 21 vol                     Erling Bjøl                                                                   verdenshistorie, leksikon

 

Politikensk verdenshistorie efter 1885            Erling Bjøl                                                                   verdenshistorie, leksikon

 

Fogtdals Ét-binds leksikon i farver                    Henning Dehn-Nielsen                                         leksikon

 

Verdens historie                                                      P. Munch                                                                    oldtiden, verdenshistorie

 

Verdenshistorie den nyeste tid                         P. Munch                                                                    historie, verdenshistorie

 

Verdenshistorie siden 1945                                 Erik Reske-Nielsen                                                 verdenshistorie

 

Meyers vare leksikon, 2 vol.                                H. E. Glahn                                                                 leksikon           

 

Lademann, 31 vol (1-31)                                                                                                                              leksikon

 

Lademann 1990, AÅ supplement og                                                                                                       leksikon

billedregister

 

engelsk-dansk dansk-engelsk ordbog             Lademann                                                                  ordbog, dansk, engelsk

 

Langt fra Danmark 1-10, 6 vol. (1-6)                Axel Felix                                                                    USA, dansk udflytning

 

Nøgle til almanakken                                             D. H. Wulff

 

Skriv- og Rejse-kalender for det år efter

Kristi fødsel  1972 som er skudår                      Observatoriet                                                           astronomi

 

Almanak for det år efter Kristi fødsel 1971

Som er 3. år efter skudår                                     Observatoriet                             

 

Almanak for det år efter Kristi fødsel 1961

Som er 1. år efter skudår                                     Observatoriet

Almanak Skriv- og rejse-kalender for det år

Efter Kristi fødsel 1975 som er 3. år efter

Skudår                                                                         Oservatoriet                                                             astronomi

 

Forenede danske motorejeres haandbog                                                                                            transport, motor, kort

 

Brighton Rock                                                           Graham Greene                                                      roman

 

Almanak 1998                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 1999                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2000                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2001                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2002                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2003                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2004                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2005                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2006                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2007                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2008                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2009                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2010                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2011                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Almanak 2012                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

Almanak 2013                                                           observatoriet, københavns                                 geografi, astronomi

universitet

 

Store gårde og skove. Indkøbs-                         Chr. Nørgaard, H. Terndrup,

Og adressehåndbøg 89/90                                  Eva Serner                                                                 Danmark, landbrug, skov

 

Store gårde og skove, med indkøbsregister

Og navneregister  1982                                                                                                                                Danmark, landbrug, skov

 

Store gårde og skove, med indkøbsregister

1972                                                                                                                                                                      Danmark, landbrug, skov

 

De Nøgne træer                                                      Tage Skou-Hansen

 

Kryds og tværs ordbog                                          Paul Garmark                                                            ordbog, dansk

 

Camping Danmark 2002                                                                                                                               camping, rejse, danmark

 

Værd at vide 2013                                                   Gitte Clausen                                                            håndbog          

 

Værd at vide 2004                                                                                                                                         håndbog

 

Aktiehåndbog 2004                                                Claus W. Silfverberg                                               opsaparing, aktionærforening

 

Fremmeord                                                               Gyldendals røde ordbøger                                  ordbog, dansk

 

Hverdags- Engelsk                                                  H. B. Ward                                                                  engelsk, sprog

 

Dansk-tysk ordbog                                                 Egon Bork                                                                   dansk, tysk, ordbog

 

Store Leksikon, supplement 1994                     Lademann                                                                  leksikon

 

Store leksikon, supplement og billeder          Lademann                                                                  leksikon

1990

 

Sportsleksikon                                                          Lademann                                                                  leksikon, sport

 

Set & sket 82                                                             Hans Hermann Petersen                                      kronik

 

Set & sket 76                                                             Hans Hermann Petersen                                      kronik

 

Set & sket 75                                                             Hans Hermann Petersen                                      kronik

 

Set og sket 74                                                            Hans Hermann Petersen                                      kronik

 

Set og sket 73                                                            Hans Hermann Petersen                                      kronik

 

Set og sket 72                                                            Hans Hermann Petersen                                      kronik

 

Set og sket 71                                                            Hans Hermann Petersen                                      kronik

 

Set og sket 70                                                            Hans Hermann Petersen                                      kronik

 

Set og sket 69                                                            Hans Hermann Petersen                                      kronik

 

Set og sket 68                                                            Hans Hermann Petersen                                      kronik

 

Goldiden 2005                                                                                                                                                 design, boligindretning

 

Goldiden 2004 (2 kopi)                                                                                                                                design, boligindretning

 

Rejseleksikon                                                           Lademann                                                                  leksikon, rejse

 

Ty Da                                                                            Gyldendals røde ordbøger                                  ordbog, tysk, dansk

 

Rejseatlas                                                                  Lademann                                                                  atlas, rejse

 

Fra våbnenes skatkammer                                  Harold L. Peterson                                                 våben, historie

 

Vejret omkring os                                                   Jesper  Theilgaard                                                   Vejr

 

Menneskers adfærd                                              Desmond Morris                                                     psykologi

 

Om flyvemaskiner                                                  Jonathan Rutland                                                    luftfart, historie, transport

 

III.Øerne øst for store bælt                                                                                                                         geografi, Danmark

 

Atlas                                                                             Gyldendals

 

Danmark 1:100000Topografisk atlas               Kort & Matrikelstyrelsen                       Atlas, kort, Danmark, topografi

 

Retskrivningsordbogen                                                                                                                               ordbog, grammatik

 

Landbohistoriske billeder.                                   A. O. Rasmussen. Rasmus Christiansen         

Akvarelsamlingen på Tune Landboskole                                                                  historie, landbrug, Danmark, kunst, akvarel

 

Landbohistoriske billeder.                                  

Akvarelsamlingen på Tune Landboskole        A. O. Rasmussen. Rasmus Christiansen         

                            historie, landbrug, Danmark, kunst, akvarel

 

 

Atlas over verdensrummet                                 Lademann                                                                  atlas, verden, geografi

 

Verdensatlas                                                            Lademann                                                                  verden, atlas

 

Retskrivningsordbogen                                        Gyldendal                                                                  ordbog, grammatik

 

Tysk-dansk                                                                Gyldendals  røde ordbøger                                 tysk, dansk, ordbog

 

Dansk tysk                                                                  Berlingske ordbøger                                              ordbog, dansk, tysk

 

Spansk grammatik                                                  Gorosch-Goulard                                                    spansk, grammatik, sprog

 

Spansk dansk                                                            Gyldendals røde ordbøger                                  dansk, spansk, ordbog

 

Dansk-engelsk handels- og fagordbog            Bailey                                                                           dansk, engelsk, ordbog, sprog

 

Fremmedord                                                            Gyldendals røde ordbøger                                  ordbog, dansk, sprog

 

Fremmedord                                                            Berlingske ordbøger                                              ordbog, dansk, sprog

 

Retskrivningsordbog 1955                                   Dansk Sprognævn                                   ordbog, grammatik, dansk, sprog

 

Retskrivningsordbog                                                                                                                                    ordbog, grammatik, dansk

 

Dansk synonym ordbog                                        Ulla Albeck                                                                ordbog, sprog

 

Ordbog over den danske sprog.

Forkortelser m.m. 28. bind                                  Det danske sprog- og litteraturselskab           ordbog, sprog

 

 

Sprogets vilde skud                                                Kristoffer Nyrop                                                      dansk, sprog

 

Supplement til ordbog over det danske

Sprog                                                                           det danske sprog- og literaturselskab             ordbog, sprog

 

Elementær dansk grammatik                             Paul Diderichsen                                                     dansk, grammatik,sprog

 

Dansk stilistik                                                            Ulla Albeck                                                                dansk, sprog

 

Nu-dansk ordbog, A-L                                           Politikens ordbog                                                    ordbog, dansk, sprog

 

Nu-dansk ordbog M-Å                                          Politikens ordbog                                                    ordbog, dansk, sprog

 

Nudansk ordbog A-Å                                             Politiken                                                                     ordbog, dansk, sprog

 

Lumske ord i dansk                                                 Gunnar Nissen                                                         ordbog, sprog, dansk

 

Nudansk ordbog, a-k                                             Politiken                                                                     ordbog, dansk, sprog

 

Nudansk ordbog, l-å                                               Politiken                                                                     ordbog, dansk, sprog

 

 

Nudansk ordbog, a-k                                             Politiken                                                                     ordbog, dansk, sprog

 

Nudansk ordbog, l-å                                               Politiken                                                                     ordbog, dansk, sprog

 

Hvem hvad  hvor

Politikens Aarbog 1938                                          Frithiof Hansen                                                        almanak, Danmark

 

Danske ordsprog                                                     Hans Brix                                                                    dansk, sprog

 

Medicinske fagudtryk for sygeplejersker

Og volontører                                                           W. Daubenmerkl                                                     medicin, ordbog, sprog          

 

Synonim ordbogen                                                 politikens håndbøger                                            ordbog, dansk, sprog

 

Synonim ordbogen                                                 politikens håndbøger                                            ordbog, dansk, sprg

 

Frems praktiske retskrivnings- og

Fremmedordbog                                                    Waldemar Kierkegaard                                         ordbog, sprog

 

Slang ordbogen                                                       Kaj Bom                                                                       ordbog, sprog

 

Græsk-dansk ordbog                                             C. Berg                                                                         ordbog, græsk, dansk

 

Bevingede ord                                                          T. Vogel Jørgensen                                                 sprog

 

Prolegomena to a theory of language             Hjelmslev, Whitheld                                              engelsk, lingvistik

 

Grundfragen der Kybernetik                              Herausgeber Otto Walter  Haseloff                 kybernetik

 

Venezia-charteret om bevaringsarbejde       Fonden for dansk bygningskultur                     kulturarv

 

Glas og krystal I. Fra forhistorisk til til

midten af 19. århundrede                                   Elka Schrijver                                                            glas, krystal, kunst, arkæologi

 

Glas og krystal II. Fra midten af 19.

Århundrede til vor tid                                            Elka Schrijver                                                            glas, krystal, kunst

 

Platter fra den kongelige porcelainsfabrik

Plates  from the royal Copenhagen

porcelain manufactory                                                                                                                                platter, porcelain, kunst

 

Fransk-dansk                                                            gyldendals røde ordbøger                                   fransk, dansk, ordbog, sprog

 

Fransk-dansk                                                            gyldendals røde ordbøger                                   fransk, dansk, ordbog, sprog

 

Fremmedord                                                            Munksgaards ordbøger                                        ordbog, dansk, sprog

 

Kvinde, kend din krop – en håndbog               Tiderne skifter                                         kvindelig anatomi, medicin, velvære

 

Mythologi                                                                   Paul Hamlyn                                                              mythologi

 

Webster’s dictionary of synonyms                   Merriam- Webster                                                 orbog, engelsk, sprog

 

Gads udenlandske forfatterleksikon               Berit Højberg                                                            leksikon

 

Faglitteratur, kvalitet, vurdering og

selektion                                                                    Birger Hjørland                                                         litteratur, grundbog

 

Dansk-tysk                                                                 Gyldendals røde ordbøger                                  ordbog, dansk, tysk

 

Tysk-dansk                                                                Gyldendals røde ordbøger                                  ordbog, dansk, tysk

 

Kortfattet tysk sproglære til skolebrug           Kaper                                                                           tysk, sprog

 

Alfabetisk ordliste til tysk stiløvelse for

Gymnasiet                                                                 Gad og Moe                                                              ordbog, tysk, sprog

 

Dansk engelsk                                                          Vinterberg & Bodelsen                                         ordbog, dansk, engelsk, sprog

 

Engelsk dansk ordbog                                            B. Kjærulff Nielsen                                                 ordbog, dansk, engelsk, sprog

 

Engelsk-dansk ordbog                                           B. Kjærulff Nielsen                                                 ordbog, dansk, engelsk, sprog

 

Gyldendals leksikon, I A-D                                                                                                                          leksikon

 

Gyldendals leksikon, IV N-R                                                                                                                       leksikon

 

Gyldendals leksikon, III I-L                                                                                                                          leksikon

 

Gyldendals leksikon, V S-Ø                                                                                                                         leksikon

 

Gyldendals leksikon,

 

Engelsk-dansk                                                          gyldendals røde ordbøger                                   ordbog, dansk, engelsk

 

Engelsk dansk                                                           gyldendals røde ordbøger                                   ordbog, dansk, engelsk

 

Dansk engelsk                                                          gyldendals røde ordbøger                                   ordbog, dansk, engelsk

 

Engelsk, dansk                                                          gyldendals røde ordbøger                                   ordbog, dansk, engelsk

 

Dansk-engelsk                                                          vinterberg & Bodelsen                                          ordbog, dansk, engelsk

 

Dansk-engelsk ordbog, CD-ROM                     Vinterberg & Bodelsen                                         ordbog, dansk, engelsk

 

Engelsk-dansk ordbog, CD-ROM                       Kjærulff Nielsen                                                      ordbog, dansk, engelsk

 

Engelsk-dansk lommeordbog                             Berlingske                                                                  ordbog, dansk, engelsk

 

Bygge ordbog. Dansk-engelsk

Engelsk-dansk                                                          Ruth Bredsdorff                                          ordbog, byg, sprog, engelsk, dansk

 

Engelsk lommeordbog                                          Høst                                                                              engelsk, ordbog, sprog, dansk

 

Engelsk handelskorrespondance                      O. Kaalund-Jørgensen                                           engelsk, handel, sprog

 

Dansk-engelsk                                                          gyldendals røde ordbøger                                   ordbog, dansk, engelsk, sprog

 

Anglo/amerikansk -dansk

Dansk-Anglo/amerikansk specialordbog       Ejnar Fryd                                                                   ordbog, engelsk, dansk, sprog

 

Engelsk grammatik                                                 Knud Herløv                                                              engelsk, grammatik, sprog

 

Kortfattet engelsk grammatik                            Otto Jespersen                                                        engelsk, grammatik, sprog

 

Engelsk-dansk-ordbog                                          Pauline Klaiber                                                         engelsk, danks, sprog, ordbog

 

Engelsk grammatik                                                 Joh. Lund                                                                    engelsk, grammatik, sprog

Kortfattet engelsk grammatik                            Sigurd Høst                                                                engelsk, grammatik, sprog    

 

Engelsk grammatik til skolebrug                       Kaj Bredsdorff                                                          engelsk, grammatik, sprog

                            

Dansk-engelsk ordbog                                          Magnussen, Madsen, Vinterberg                     engelsk, ordbog, sprog, dansk

 

Engelsk grammatik                                                 Knud Schibsbye                                                       engelsk, grammatik

 

Engelsk grammatik                                                 Knud Schibsbye                                                       engelsk, grammatik

 

Engelsk grammatik                                                 Knud Schibsbye                                                       engelsk, grammatik

 

Engelsk grammatik                                                 Knud Schibsbye                                                       engelsk, grammatik

 

Dansk-engelsk handelsordbog                           Dorthe Unnerup-Madsen             ordbog, dansk, engelsk, handel, sprog

 

Svensk-dansk ordbog                                            Valfred Palmgren                                                    svensk, dansk, ordbog

                                                                                       Munch Petersen og Ellen

                                                                                       Hartmann       

 

Russisk-dansk ordbog                                           N. Krymova, A. Emsina                                          russisk, dansk, orbog, sprog                 

 

Fransk-dansk ordbog, A-H                                   Blinkenberg og Høybye                                        dansk, fransk, ordbog

 

Fransk-dansk ordbog, I-Z                                     Blinkenberg og Høybye                                        fransk, dansk, ordbog

 

Dansk-fransk ordbog, A-ligehøjde                    A. Blinkenberg og M. Thiele                                dansk, fransk, ordbog

 

Dansk-fransk ordbog,                                            A. Blinkenberg og M. Thiele                                dansk, fransk, ordbog

Ligeledes-Øvrighedspost                                    

 

New Testament                                                                                                                                              christendom

 

Dansk fransk                                                             Berlingske ordbøger                                              ordbog, dansk, fransk

 

Fransk dansk                                                             Berlingske ordbøger                                              ordbog, fransk, dansk

 

Fransk dansk                                                             gyldendals røde ordbøger                                   fransk, dansk, ordbog

 

Dansk fransk                                                             gyldendals røde ordbøger                                   dansk, fransk, ordbog

 

Fransk kursus på 100 timer                                 Kirchheiner                                                                fransk, sprog

 

Fransk grammatik                                                   Poul Høybye                                                             fransk, grammatik, sprog

 

Elementær fransk grammatik                                                          Erik Bruun                                                                  Fransk, grammatik, sprog

 

Fransk grammatik                                                   Knud Togeby                                                             fransk, grammatik, sprog

 

Dansk-engelsk                                                          Gyldendals røde ordbøger                                  dansk, engelsk, ordbog, sprog

 

Fremmedord                                                            gyldendals røde ordbøger                                   ordbog, dansk, sprog

 

Engelsk-dansk                                                          gyldendals røde ordbøger                                   ordbog, engelsk, dansk, sprog

 

Engelsk-dansk                                                          gyldendals røde ordbøger                                   engelsk, dansk, ordbog, sprog

 

Spansk lommeordbog                                           Høst                                                                              spansk, ordbog, sprog

 

Dansk-fransk suppleringsordbog                      Andreas Blinkenberg, Poul Høybye                  fransk, dansk, ordbog, sprog

 

Lær spansk                                                                Kirsten Schottländer                                              spansk, sprog

 

Français Dano Norvégien                                     Garnier                                                         ordbog, fransk, dansk, norsk, sprog

Norsk-dansk-fransk

 

Italiensk rejseparlør                                               W. Schoustrup                                                         italiensk, rejse, sprog

 

Spansk rejseparlør                                                  Carl Bratli                                                                    spansk, rejse, sprog

 

Impariamo l’italiano                                               Gregers Glahn                                                          italiensk, sprog

 

Latinsk- dansk ordbog                                           Jensen og Goldschimdt                                         latinsk, dansk, ordbog, sprog

 

Latinsk læsebog for mellemskolen                   Kr. Mikkelsen                                                           latinsk, sprog

 

Latinsk sproglære for gymnasiet                       A. Kragelund                                                             latinsk, sprog

 

Dansk-latinsk ordbog                                             L. Ove Kjær                                                                ordbog, dansk, latinsk, sprog

 

Fransk skolegrammatik                                         N. Chr. Nielsen                                                         fransk, sprog

 

Italiensk kursus paa 100 timer                           Westring Lehmann, Kirchheiner                       italiensk, sprog

 

Illustrerede konversations leksikon, 9 vol      Hagerup                                                                      leksikon

 

Ekko ´74                                                                      Per Eilstrup, Lars Lindeberg, Kurt Mathisen  kronik, historie, Danmark

 

Ekko ´74                                                                      Per Eilstrup, Lars Lindeberg, Kurt Mathisen  kronik, historie, Danmark

 

Ekko ´75                                                                      Per Eilstrup, Lars Lindeberg, Kurt Mathisen  kronik, historie, Danmark

 

Ekko ´75                                                                      Per Eilstrup, Lars Lindeberg, Kurt Mathisen  kronik, historie, Danmark

 

Ekko ´76                                                                      Per Eilstrup, Lars Lindeberg, Kurt Mathisen  kronik, historie, Danmark

 

Ekko ´78                                                                      Per Eilstrup, Lars Lindeberg, Kurt Mathisen  kronik, historie, Danmark

 

Ekko ´76                                                                      Per Eilstrup, Lars Lindeberg, Kurt Mathisen  kronik, historie, Danmark

 

Hvem hvad hvor 1973                                            Politiken                                                                     kronik, historie, årbog

 

Hvem hvad hvor 1950                                            Politiken                                                                     kronik, årbog, historie

 

Hvem hvad hvor 1949                                            Politiken                                                                     kronik, historie, årbog

 

Eksotiske lægeplanter og trolddomsurter     Harald Nielsen                                                                                      lægeplanter, botanik

 

Lademanns krydsords leksikon                          Waldemar Frank                                                      leksikon, krydsord

 

Asscheenfeldt’s Rimordbog                                Henning Kragh Pedersen                                     ordbog

 

Samlerens store krydsords leksikon                Børge Priskorn                                                          leksikon, krydsord

 

Samlerens store krydsords leksikon                Børge Priskorn                                                          leksikon, krydsord

 

Studia sino mongolica                                                                                                                                  latinisk[1]

 

Wurstchenland                                                                                                                                               tysk

 

                                                                                       Karl Vossler

 

Polnische lirik                                                                                                                                                  digtning[2]

 

Das Recht der vr China                                          Münzel                                                                        historie, krig[3]

 

Koreanische literatur                                             Eckardt                                                                        korean, litteratur

 

Dersu Usala, vol 1 og 2                                          Arsenjew

 

Juristisches Wörterbuch                                                                                                                              tysk

 

Die religionen Tibets                                              Helmut Hoffman                                                     buddhisme, tysk

 

Existentialismus                                                       Abbagnano                                                                filosofi, latinisk[4]

 

Zen und Japan                                                          Suzuki                                                                          japansk, filosofi

 

Zen in der kunst des bogenschiessens           ??                                                                                  tysk, filosofi[5]

 

Ligi

 

Abriss der deutschen literaturgeschichte      Eyvind Holm                                                              tysk

 

Was sie schreiben – wie sie aussehen                                                                                                   tysk

 

Moderne lyric                                                           Friedrich                                                                     digtning

 

Spanische literature des 19. Und 22.               Grundzüge                                                                tysk, spansk litterature

Jahrhunderts

 

Der struwwelpeter polyglott                                                                                                                     tysk

 

Poetik I                                                                        Höllerer                                                                       digtning

 

Geschichte der philosophie                                V. Aster                                                                       filosofi, tysk

 

I ging                                                                           

 

Aufstand                                                                                                                                                           tysk

 

Ich rufe Sonne und Mond                                    Anton Rotzetter                                                      tysk

 

Provoziertes leben                                                 Benn                                                                            tysk

 

Duineser Elegien                                                     Rilke                                                                             tysk, digtning[6]

Die Sonette an Orpheus

 

Essays und Reden                                                   Gottfried Benn                                                         tysk, essay

 

Das dichterische werk                                           Trakl                                                                             tysk

 

Philosophie I. Philosophische                             Jaspers                                                                        tysk, filosofi

Weltorientierung                      

Philosophie II. Existenzerhellung                      Jaspers                                                                        tysk, filosofi

 

Philosophie III. Metaphysik                                 Jaspers                                                                        tysk, filosofi

 

Im schnee die fahre                                                                                                                                      tysk

 

Manual of german law 1                                       E. J. Cohn                                                                    tysk, love

 

Manual of german law 2                                       E. J. Cohn                                                                    tysk, love

 

Die Wolken                                                                Günther Deicke                                                       tysk

 

Geschichte als Lernprozedß                               Klaus Eder                                                                  tysk

 

Ernst Jünger eine biographie                              Paul Noack                                                                 tysk, biografi

                            

Die physik, das leben und die seele                 Alfred Gierer                                                             tysk

 

Klage der Erde                                                          Menchú/CUC                                                           tysk

 

Warhrig deutsches Wörterbuch                                                                                                              tysk

 

Das deutsche trauma                                            Heinrich Jaenecke                                                  tysk, historie[7]

 

Blutenland                                                                 Dschuang Dsi                                                             tysk

 

Heidegger und zen                                                 Hempel                                                                       tysk, filosofi

 

Die Nonne                                                                 Diderot                                                                        tysk, novel

 

Streifzüge in die cusanische theologie            Rudolf Haubst                                                           tysk, teologi

 

Tu fu´s gedichte I                                                     Von Zach                                                                     tysk

 

Ts’ang lang’s gespräche über die dichtung    Günther Debon                                                       tysk

 

Uber die kunst                                                         Paul Cézanne                                                            kunst, tysk

 

Sprachen                                                                    Das fischer lexikon                                                  leksikon, sprog

 

Geschichte der chinesischen literatur                                                                                                    kinesisk litteratur, tysk

 

Psycholinguistik                                                       Engelkamp                                                                 psycolingvistik, tysk

 

Natur und erfahrung                                             Heidelberger/ Thiessen                                        nature, tysk

 

China                                                                            Wilhelm                                                                      tysk, kina

 

Werke in einem band                                            Noval                                                                           tysk

 

                            

Elementargrammatik des neuchinesischen                                                                                         Grammatik, tysk, kinesisk

 

Franske sinologie                                                                                                                                           Kina

 

Max and Moritz in English dialects and creoles                                                                                  engelsk

 

Der untergang des abendlandes, 2 vol            Spengler                                                                     tysk, historie

 

Das Außenhandelstrecht der                                                                                                                                                  tysk, Kina

Volksrepublik China

 

Staatsverfassung und Territorium im              Stumpfeldt                                                                tysk, Kina, historie

antiken China

 

Aligemeine Geschichte der philosophie,        Dr. Paul Deussen                                                     tysk,filosofi

3 vol. (1.1; 1.2; 1.3)

 

Labyrinth                                                                    Nietzsche                                                                   tysk filosofi

 

Ernst Jünger eine biographie                              Paul Noack                                                                 tysk, biografi

 

Die phisik. Das leben und die seele                  Alfred Gierer                                                             tysk

 

Strategeme                                                               Harro von Senger                                                    tysk

 

Denken ost und west                                             Haas                                                                             tysk

 

                                                                                       Friedrich Hölderlin                                                  tysk

 

Hyperion                                                                    Friedrich Hölderlin                                                  tysk

 

Der Tod das Empedokles                                     Friedrich Hölderlin                                                  tysk

 

                                                                                       Friedrich Hölderlin                                                  tysk

 

Wörterbuch der internationalen

Beziehungen Chinesisch-Deutsch                     Stephan Jaschek                                                      tysk, kinesisk, ordbog[8]

 

 

Der rote Schal                                                           Wilkie Collins                                                            novel, tysk

 

Ein Meister aus Deutschland                              Rüdiger Safranski                                                    tysk, filosofi

 

Gedichte                                                                    Gottfried Benn                                                         digtning[9], tysk

 

Philosophisches wörterbuch                                                                                                                     tysk, filosofi

 

Südostasien                                                              Fischer Weltgeschichte                                        tysk, geografi, rejse, asian

Die Kolonialreiche seit dem 18.                          Fischer Weltgeschichte                                        tysk, kolonialisme

Jahrhundert

 

Das japanische Kaiserreich                                  Fischer Weltgeschichte                                        tysk, Japan

 

Das modern Asien                                                  Fischer Weltgeschichte                                        tysk, Asian

 

Zentralasien                                                              Fischer Weltgeschichte                                        tysk, Asian

 

Indien                                                                          Fischer Weltgeschichte                                        tysk, India, geografi, rejse

 

Das Chinesische Kaiserreich                                Fischer Weltgeschichte                                        tysk, Kina, geografi, rejse

 

Unterwegs zur Sprache                                        Heidegger                                                                  filosofi, tysk

 

Little Lord Fauntleroy                                            Burnett                                                                       Novel

 

Schizophrenie und Sprache                                 Navratil                                                                       psykologi,  tysk

 

Karawanen der Nacht                                            Michener                                                                   tysk

 

Tysk rejseledsager                                                                                                                                         tysk, dansk, sprog, rejse

 

Langen scheidts taschen wörter büched                                                                                               tysk, fransk

Franzĕs Deutsch

 

Handbuch der gerichtlichen Medizin                                                                                                     tysk, medicine

 

Maigret                                                                       Georges Simenon                                                   fransk, novel

 

Er jour de vague                                                      Simenon                                                                     fransk,

 

Le taöisme                                                                 Henri Maspero                                                                                      fransk, filosofi, religion

 

La philosophie chinoise                                                                                                                               fransk, filosofi, kina

 

La Chine ancienne                                                                                                                                         fransk, historie, Kina

 

L’économie de l’Indie                                                                                                                                   fransk, økonomi, Indien

 

La Chine Populaire                                                                                                                                         Kina, fransk, sociologi

 

Les jeux sont faits                                                   Jean Paul Sartre                                                       fransk, manuskript

 

Instanta nes                                                              Alain Robbe-Grillet                                                 fransk,

 

La bibliographie                                                      

 

Les littératures de l’Indie                                                                                                                            fransk, Indien, litterature

 

Le crepuscule des pensées                                 Cioran                                                                          fransk,

 

Poesia                                                                          Salvatore Quasimodo                                            italiensk, digtning

 

La littérature chinoise                                                                                                                                  fransk, litterature, Kina

 

Les religions chinoises                                           Henri Maspero                                                         religion, Kina  

 

Comment on parle en français                           Ph. Martinon                                                             fransk, sprog

 

Les fleurs du mal                                                     Charles Baudelaire                                                  fransk, digtning

 

La secretaire commercial                                     Henri Tage                                                                 fransk

 

Anthologie permanente                                      Signes du temps                                                      fransk

 

Vide et plein                                                              François Cheng                          

 

Théatre                                                                       J. P. Sartre                                                                  fransk, manuskript

Les mouches

Buis Clos

Morts sans sepulture

La putain respectueuse

 

La colère de Maigret                                              Simenon                                                                     fransk, detektivroman

 

La femme rompue                                                 Beauvoir                                                                     fransk, novel

 

Liberty bar                                                                 Beauvoir                                                                     fransk[10]

 

L’ami d’enfance de Maigret                                Simenon                                                                     fransk, detektivroman

 

L’escluse n.1                                                              Simenon                                                                     fransk, detektivroman

 

Le charretier de ”la Providence”                       Simenon                                                                     fransk, detektivroman

 

Discours de la metode                                          Descartes                                                                   fransk, filosofi

 

Le voleur de Maigret                                             Simenon                                                                     fransk, detektivroman

 

Fables                                                                          La Fontaine                                                               fransk, fabler

 

Tartarin de Tarascon                                              A. Daudet                                                                   fransk, novel

 

Essais                                                                           Montaigne                                                                 fransk, essay

 

Cyrano de Bergerac                                                E. Rostand                                                                  fransk, manuskript

 

Doctrines et maximes                                           Épicure                                                                        fransk, filosofi

 

Le cadre noir

Saumur                                                                                                                                                              fransk, ridning, Frankrig

 

Anthropologie Structurale                                   Claude Levi-Strauss                                                fransk, antropologie

 

Les dieux ont soif                                                    A. France                                                                    fransk, novel

 

Le Tartuffe                                                                 Moliére                                                                       fransk, manuskript

 

Le mesantrope                                                        Moliére                                                                       fransk, manuskript

 

Lettres de mon moulin                                          A. Daudet                                                                   fransk, novel

 

Géometrie des espaces de Riemann               É. Cartan                                                                     fransk, matematik

 

Institutions Constitutionnelles et Politiques

Du Cambodge                                                          Claude-Gilles Gour                                                  Cambodja, fransk, love

 

Les zones exterritoriales soumises à

l’administration étrangère en Chine au

point de vue du droit international                  M. Yoshitomi                                                            fransk, Kina, love

 

La formation du légisme

Recherche sur la constitution d’une

Philosophie politique caractéristique de la

Chine ancienne                                                        Léon Vandermeersch                                            love, fransk, Kina, historie

 

Régimes matrimoniaux du sud-est de l’Asie

Essai de droit comparé indochinois                  Robert Lingat                                                            love, Asien, essay, fransk

 

Les pays de la zone du Pacifique                       Coulmy, Gomane, Guibert,

Martin-Pannetier, Ordonnaud                          geografi, Stillehavet, fransk

 

La  recherche spécial                                             La memoire                                                               fransk, videnskab

 

L’existentialiste est-il un philosophe               Luc J. Lefèvre                                                            fransk, filosofi

 

Anthologie permanente                                      Belliard, Bourdet, Drivry, Lanno, Le  Flohic

                                                                                       Quinet, Raynaud                                                     fransk, digtning

 

Sous le ciel gris                                                         Pierre Quinet                                                            fransk, digtning

 

Les armes miraculeuses                                       Aimé Césaire                                                             fransk, digtning

 

Rêve de printemps                                                 Su Tung Po                                                                 fransk, digtning, kinesisk

 

Oeuvre Poétique

Éloges, La gloire des rois, anabase, exil,

Vents                                                                           Saint-John Perse                                                     fransk, digting

 

Théorie relativiste des fluids a spin                  Francis Halbwachs                                                  fransk, fysik

 

Le code annamite, 2 vol.                                      Philastre                                                                     fransk, Kina, love

 

Les annales de la Chine                                         Chou King                                                                   fransk, Kina, dyre

 

L’esclavage privé dans le vieux Droit               R. Lingat                                                                      fransk, love

siamois

 

Les quatre livres:

La grande etude

L’invariable milieu

Entretiens de Confucius et de ses disciplines

Œuvres de Meng Tzeu                                                                                                                                 fransk, Kina     

 

Philosophisch-theologische werke                  Nikolaus Von Kues                                                  latinsk, tysk    

 

 

Le droit chinois                                                         Escarra                                                                         fransk, Kina, love

 

Œuvres complets                                                    Montesquieu                                                            fransk

                                                                                      

Lexique de la terminologie linguistique          Marbuzeau                                                                fransk, lingvistik

 

Les états hindouises d’Indochine et                 G. Cædés                                                                    fransk, religion

d’Indonésie    

 

Cours de linguistique générale                          Ferdinand de Saussure                                         Lingvistik, fransk

 

La Chine antique                                                       Henri Maspero                                                        Kina, historie, fransk

 

Mémoires de la rose                                              Consuelo de Saint-Exupéy                                   fransk,

 

Français Italien                                                                                                                                                ordbog, fransk, italiensk

Italiano francese                       

 

De l’art poétique de vivre en automne                                                                                                 fransk

 

Tao yuan ming l’homme, la terre, le ciel                                                                                               fransk

 

L’art  de la sieste et autres plaisirs poétique                                                                                       fransk

de l’été

 

de l’art poétique de vivre au printemps                                                                                                fransk

 

Yang Wan li le son de la pluie                                                                                                                    fransk

 

Éloge de l’ivresse le tao du vin et ses vertus                                                                                       fransk

 

Études historiques                                                                                                                                         fransk, historie

 

Poemes                                                                      Artur Rimbaud                                                         fransk, digtning

 

La nausée                                                                  Jean Paul Sartre                                                       fransk, novel

 

Le vivier                                                                      Henry Troyat                                                             fransk,

 

Le désert de Gobi                                                    Pierre Benoit                                                             fransk, roman

 

Le dieu des corps                                                    Jules Romains                                                           fransk,

 

Le mur                                                                         Jean Paul Sartre                                                       fransk, novel

 

Les jeunes filles                                                       H. De Montherlant                                                 fransk, roman

 

La téte sur les épaules                                           Henry Troyat                                                             fransk,

 

La peste                                                                      Albert Camus                                                            fransk, novel

 

Maigret. Pietr le letton                                         Simenon                                                                     fransk, detektivroman

 

Dictionnaire étymologique et

historique de la langue français                                                                                                                ordbog, fransk, sprog

 

Salammbô                                                                  G. Flaubert                                                                 fransk, novel

 

Les grands romans d’Alexandre Dumas        

Le comte de Montecristo                                    Alexandre Dumas                                                   fransk, roman

 

La nouvelle en France à l’age classique          F. Deloffre                                                                 fransk, litterature

 

Komedier I                                                                 Molière                                                                       dansk, komedi[11]

 

Hævn                                                                           Robert Zola Christensen                                       dansk

 

Maigret et l’affaire Nahour                                 Simenon                                                                     fransk, detektivroman

 

Léon l’Africain                                                          Anne Maalouf                                                          fransk, novel

 

Tous des vendus                                                     Don Tracy                                                                   fransk

 

Poesies 1872-1876

Poesies 1876-1882                                                  Paul Bourget                                                             fransk, digtning

Chansons des rues et des bois                           Victor Hugo                                                               fransk, digtning

 

Larousse pour tous                                                                                                                                        fransk, ordbog

 

Œuvres

Pétits poèmes

Paradis artificiel                                                       Ch. Baudelaire                                                          fransk, digtning

 

Poésies                                                                       S. Mallarmé                                                               fransk, digtning

 

Confucius                                                                   Etiemble                                                                     fransk, filosofi

 

Paysages: miroirs du cœur

Connaissance de l’Orient                                     Gallimard                                                                    fransk, digtning

 

Introduction à la Littérature Vietnamienne  Maurice M. Durand

                                                                                       Nguyen Tran-Huan                                                 fransk, Vietnam, litterature

 

Les langues du monde, 2 vol. og

Atlas des langues du monde                               A. Meillet og Marcel Cohen                                Fransk, sprog, lingvstik

 

Essais linguistiques                                                 Louis Hjelmslev                                                        fransk, essay, sprog

 

Outline of Glossematics, Part I                           H. J. Uldall                                                                  engelsk,

 

Catai. Rivista di studi e di

Documentazioni sulla Cina                                   Comune di Venezia                                                italiensk, Kina

 

Dix petits nègres                                                     Agatha Christie                                                         fransk, detektivoman

 

Œuvres poétiques complètes                             Verlaine                                                                      fransk, digtning

 

Skæmtsomme historier                                        Honoré de Balzac                                                    novel

 

Le langage et la pensée                                        Paul Chauchard                                                        fransk, lingvstik

 

Les belles images                                                    Beauvoir                                                                     fransk, roman

 

Staglieno camposanto                                       F. Resasco                        fransk, italiensk, Italien, skulptur, arkitektur,kunst

 

Les peuples de la péninsule

Indochinoise                                                             G. Cædès                                                                    antropologi, Asien, Indokina

 

Porträt einer Dame im Auto mit Brille             Sébastien Japrisot                                                   tysk, kriminalroman

und Gewehr

 

Meister Eckharts buch der göttlichen

Tröstung und von dem edlen menschen

(liber benedictus)                                                   Philipp Strauch                                                         tysk

 

Geschichte der Philosophie, 2 vol                     Johannes Hirschberger                                         tysk, filosofi

 

Kritik der reinen Vernunft, 2 vol                        Kant                                                                              tysk, filosofi

 

Kritik der praktischen Vernunft                         Kant                                                                              tysk, filosofi

 

Kritik der Urteilskraft                                             Kant                                                                              tysk, filosofi

 

Geschichte der philosophie                                Deussen                                                                     tysk, filosofi

 

Ursprung der Wörter                                             Mackensen                                                               tysk, sprog

 

Beibuch                                                                       Schopenhauer                                                          filosofi, tysk

 

Kleinere Schiriften                                                  Schopenhauer                                                          filosofi, tysk

 

Parerga und paralipomena I                                Schopenhauer                                                          filosofi, tysk

 

Parerga und paralipomena II                              Schopenhauer                                                          filosofi, tysk

 

Die welt als wille und vorstellung I                   Schopenhauer                                                          filosofi, tysk

 

Die welt als wille und vorstellung II                  Schopenhauer                                                          filosofi, tysk

 

Sprachenatlas des Indopazifischen

Rauraes[12]                                                                   Richard Salzner                                                        tysk, sprog, Indo-pacific

 

Chinesische Musik                                                  Reinhard                                                                     Kina, tysk, music

 

Sein und zeit                                                             Heidegger                                                                  tysk, filosofi

 

Bi-Yan-Lu[13]                                                                

 

Schweiz                                                                                                                                                              schweiz

 

Rom                                                                                                                                                                     Rom, Italien

 

Chinesischen zechen im japanischen                                                                                                     tysk, Kina[14]

 

Die gecankenwelt des chinesischen

Kulturkreises                                                            Forke                                                                           tysk, Kina

 

Hei[15] Koopcontract in den overzelschen

Handel                                                                                                                                                                tysk, handel

 

Gerichtsverfassung und Zivilprozeß in

Thailand                                                                                                                                                             tysk, Thailand, Asien

 

Zigeuner-Romanzen[16]                                           Lorca                                                                            tysk

 

Volksdichtung der ketschua                               Lara, Flachskampf, Trimborn                              tysk

 

Jenseits der grenze                                                Alistair MacLean                                                      tysk

 

Poetik und Linguistik                                              Kloepfer                                                                     tysk, digtning, lingvstik

 

Sprachphilosophie                                                  v. Kutschera                                                              tysk, filosofi, sprog

 

Kunstpsychologie                                                   Malraux                                                                      tysk, kunst, psikologi

 

Die slavischen Volker und sprachen                Trautmann                                             tysk, sprog, slaver, antropologi               

 

 

Textbuch zur mystik des deutschen                 Quint                                                                            Middelalder, tysk, historie

mittelalters                                                                                              

 

Das Buch der Unruhe                                            Fernando Pessoa                                                    tysk, biografi

 

Luther                                                                          Gerhard                          tysk, biografi, religion, lutheranismen, historie

 

Portrait einer dame                                                Sebastien Japrisot                                                   tysk

 

Vuh                                                                               Popol

 

Residiencia en la tierra                                          Pablo Neruda                                                           spansk, digtning

 

Diario de poeta y mar                                            Juan Ramon Jimenez                                             spansk, digtning

 

Canciones                                                                  Federico Garcia Lorca                                            spansk

 

Canciones del Ganado y pastores                     Sergio quijada jara                                                  spansk

 

Antologia generau de la poesia peruana       R. Romualdo S. Salazar Bondy                            digtning, Peru

 

Libros de poesia                                                      Juan Ramon Jimenez                                             digtning, spansk

 

Primeros libros de poesia                                    Juan Ramon Jimenez                                             digtning, spansk

 

Cien añosde poesia hispanoamericana          Alfredo Quiroga                                                       spansk, sydamerika, digtning

 

Poesia en prosa y verso (1902-1932)                Juan Ramόn Jiménez                                             spansk, digtning

 

Los pasos perdidos                                                 Alejo Carpentier                                                      spansk

 

Poesia completas                                                    [17]                                                                                    spansk, digtning

 

Kunsten at leve                                                        Arias og Savater                                                      

 

Spansk kursus på 100 timer                                Carl Bra[18]                                                                    spansk, dansk, sprog

 

Estructura economica internacional                Ramόn Tamames                                                    spansk, økonomi

 

Spansk til rejsebrug                                               Berlitz                                                                          spansk, dansk, rejse, sprog

 

Spansk                                                                                                                                                                spansk, sprog

 

Lær spanska   

 

The penguin book of Spanish verse                 M. Cohen                                                                   digtning, spansk, engelsk

 

Spanisches Liederbuch                                         Emanuel Geibel/ Paul Heyse                              Spansk, tysk

 

Spanish etymologi, including: influences                                                                                              spansk, engelsk, lingvistik

On the Spanish language, list of Spanish

Words Of indigenous American Indian origin,

list of Spanish words of austronesian origin,

list of Spanish words of basque/Iberian origin

 

Six masters of the Spanish sonnet: essays     Barnstone                                                      engelsk, digtning, essay, spansk

and translations                         

                                                         

Spansk for begyndere                                           ??                                                                                  spansk, sprog

 

Cantico                                                                        Juan Guillén                                                               spansk, digtning

 

Obras completas II                                                  Federico Garcia Lorca                                            spansk

 

Juan Ramon Jiménez                                             Donald F. Fogolquist                                              spansk[19]

 

Platero Yo                                                                   Juan Ramon Jiménez                                             spansk

 

The Oxford book of Spanish verse                    ??                                                                                  engelsk, spansk

 

Do you want to speak Spanish?                         ??                                                                                  engelsk, spansk, sprog

 

Nad Zamkami polski                                               ??                                                                                  ??

 

Cuba                                                                             ??                                                                                  Cuba, rejse, Amerika

 

Landscapes of Southern Tenerife and La

Gomera                                                                      ??                                                           engelsk, Tenerife, rejse , Spanien

 

Paris                                                                                                                                                                    Frankrig, Paris, rejse

 

Spain north                                                                                                                                                       Spanien, rejse, turisme

 

Barcelona and Catalunya                                                                                                                            Spanien, rejse, turisme

 

Prague                                                                                                                                                                rejse, Tjekkiet

 

Jul på Bornholm 2002                                            ??                                                                                  ??                                                                                 

Grønland 1826                                                          Andreas Kornerup                                                  historie[20]

 

Australia                                                                     ??                                                                                  rejse, Australien, turisme

 

Rejsen rundt i Australien                                                                                                                             rejse, turisme

 

Padova 1989                                                              ??                                                                                  Italien

 

Tenerife & La Gomera                                           ??                                                                                  Spanien, rejse, turisme

 

Singapore                                                                   ??                                                                                  rejse, Malaysia

 

The complete Atlas of Britain                             AA                                                             atlas, kort, Stor Britannien, engelsk

 

The king’s England London                                  Arthur Mee                                                               Stor Britannien, engelsk

 

Colombia                                                                    ??                                                                                  rejse, Sydamerika, turisme

 

Canary Islands                                                          ??                                                                    rejse, Spanien, engelsk, turisme

 

India                                                                             ??                                                                Asien, turisme, Indien, rejse, engelsk

 

Hong Kong, Macau & Guangzhou                     ??                                                                             turisme, rejse, Kina

 

Mauritius, Réunion & Seychelles                      ??                                                                                  turisme, rejse, Øst Afrika

 

Thailand                                                                      ??                                                                                  turisme, Indien, rejse

 

China                                                                            ??                                                                                  Kina, Asien, rejse, turisme

 

New York                                                                    ??                                                                                  USA, Amerika, rejse, turisme

 

Vietnamese English                                                                                                                      ordbog, vietnamesisk, engelsk, sprog

 

From colonialism to communism - a

case history of North Vietnam                           ??                                 colonialism, kommunismen, historie, Asien, Vietnam

 

Read vietnamese                                                    ??                                                                                       Vietnamesisk, sprog

 

Catalog… Vietnam                                                  ??                                                                                  Asien, Vietnam

 

A short history of Philippines                             ??                                                            Asien, historie, engelsk, Filippinerne

 

The American heritage dic-tion-ar-y of

Indo-european roots                                             ??                               historie, kulturarv, Amerika, Indoeuropæisk, engelsk

 

The Sanskrit language                                           T. Burrow                                                                   sprog, sanskrit, engelsk

 

Indonesia’s history between the myths         Resink                                                                          Engelsk, Indonesien, historie

 

Bahasa Indonesia                                                    Johns                                                                           Indonesien,  engelsk, Asien

 

Thành-ngubien-tích                                               …Hu’o’ng                                                                                                 ??

 

Hông-dúc Bàn Dô

 

Lê triêu chiêu-linh thiên-chinh                           Dai hoc vien Saigon

 

Lê triêu chiêu linh

 

Quŏc triêu hĩnh luât

 

A history of Indonesia                                           Nusantara                                               historie, engelsk, Indonesien, Asien

 

Adat law in Indonesia                                            Terhaar                                                         love, Indonesien, engelsk, Asien

 

Indonesia                                                                   Legge[21]                                                                        Indonesien, Asien

 

Indonesian                                                                 John B. Kwee                                                            sprog, engelsk, indonesisk

 

Early India from the origins to AD 1300           Thapar                                           Asien, engelsk, historie, Indien, forhistorie

 

The making of India                                                Vohra                                                                 engelsk, Indien, historie, Asien

 

India in luxury                                                           Louise Nicholson                                                     Indien, engelsk

 

Thai-danish relations. 30 cycles of                                                                                                           Thailand, engelsk, Asien

friendship

 

the hill tribes of northern Thailand                  Gordon Young                                                          Thailand, Indien, antropologi

Thai vocabulary                                                                                                                    thailandsk, ordbog, engelsk, sprog

 

Thailand, Burma, Laos & Cambodia                                                                                                        Asien

 

The union of Burma                                               Tinker                                                                          Asien

 

Naar jernteppet falder                                          J. Lie

 

Niels Ebbeson                                                          H. F. Ewald

 

Barndom og ungdom                                             Hostrups                                                                     pædagogik

 

Fra Luthers tid                                                                                                                                                 historie, lutheranismen

 

Valdemarstoget                                                      H. F. Ewald                                                                

 

Den første herries                                                   Hugh Walpole

 

Af Max brod                                                              Franz Kafka

 

Magtensk folk                                                          Erik Aalbeæk Jensen                

 

Jordens hjerte                                                          Thorkild Bjørnvig                                                    

 

Solens have og skolegården                               Thorkild Bjørnvig

 

Rejsende                                                                    Klaus Rifbjerg

 

Sjælen og sommerfuglen                                     Chuang Tsi

 

Knagsted                                                                    Gustav Wied

 

Foragtet                                                                      Alberto Moravia

 

Mathilde Magt og Maske                                     Maria Helleberg

 

Spøgelsesvejen                                                        Pat Barker

 

Øjet i døren                                                               Pat Barker       

 

Regeneration                                                           Pat Barker

 

Tre mænd i en båd                                                 Jerome K. Jerome

 

Maria Stuart                                                              Stefan Zweig

 

The central philosophy of Buddhism               T.R.V Murti                                   filosofi, engelsk, buddhisme, religion, essay

 

Manual of Zen Buddhism                                     D.T. Suzuki                            håndbog, buddhisme, religion, engelsk, filosofi

 

Essays in zen Buddhism                                        D. T. Suzuki                                     essay, buddhisme, religion, engelsk, filosofi

 

Essays in zen Buddhism. 2nd series                   D. T. Suzuki                                   essay, buddhisme, religion, engelsk, filosofi

 

The zen doctrine of no mind                               D. T. Suzuki                                            essay, religion, engelsk, filosofi

 

Studies in zen                                                           D. T. Suzuki                                            essay, religion, engelsk, filosofi

 

Essays in zen Buddhism (3rd series)                  D. T. Suzuki                                            essay, religion, engelsk, filosofi

 

The soul theory of the Buddhists

 

Mahayana buddism                                               Beatrice Lane Suzuki                                              Buddhisme, religion, engelsk

 

Buddhist meditation                                              Conze                                                Buddhisme, filosofi, religion, engelsk

 

Buddhist scriptures                                                                                                                 buddhisme, engelsk, filosofi, religion

 

Chinese buddhist verse                                                                                                         buddhisme, religion, filosofi, engelsk

 

The road to nirvana                                                                                                                                       religion, engelsk , filosofi

 

William Barret                                                          D. T. Suzuki

 

The Tibetan book of the great liberation       W. Y. Emes-Wentz                                                  religion, engelsk, historie

 

Dynamic Psychology of Early Buddhism         Johansson                                                                  buddhisme, psykologi

 

The conception of buddhist Nirvana                Theodore Stcherbatsky                          Buddhisme, religion, engelsk

 

Studies in the middle way                                    Christmas Humphreys                                          engelsk, essay

 

Japanese Buddhism                                               Eliot                                                          buddhisme, religion, engelsk, Japan

 

Buddhist Logic, 2 vol.                                             Stcherbatsky                                                             buddhisme, religion, engelsk

 

Buddhas veje                                                            Nationalmuseet                                                      buddhisme, religion, filosofi

 

Philosophies of India                                              Zimmer                                                    filosofi, Indien, engelsk, essay, Asien

 

Buddhism and Psycho-analysis                          Fromm, Suzuki, De Martino           buddhisme, psykologi, religion,engelsk

 

The Vimalakirti Sutra                                             Burton Watson                                                         Asien, engelsk

 

A book of the five rings                                         Musashi                                                                      engelsk

 

Zen flesh zen bones                                              

 

Dhammapada

 

Amida Buddha

 

Peoples of central Asia                                                                                                                  antropologi , engelsk, essay, Asien

 

A regional geography, part IV, Asia                                                                                                         Asien, engelsk, geografi

 

Malaysia                                                                     Victor Purcell                                                            Asien, Malaysia, geografi

 

Master of wisdom                                                                                                                                         engelsk

 

Sun face Buddha                                                     Cheng Chien Bhikshu                        engelsk, religion, buddhisme, filosofi

 

The diamond sutra                                                 A. F. Frice                                                                    engelsk,

 

To acquire wisdom, the way of Wang             Ching                                                                            engelsk, religion

Yang-ming

 

Studies in the Lankavatara sutra                       Suzuki                                                                          engelsk, religion

 

The Lankavatara sutra                                           Suzuki                                                                          engelsk, religion

 

Tao the ching

 

Offerings

 

Offerings

 

Dutch dictionary                                                      Cassell                             nederlandsk, ordbog, engelsk, sprog, hollandsk

 

Tysk handel-ordbog                                                                                                                                      ordbog, tysk, handel

 

New german dictionary                                        Cassell                                                                         tysk, engelsk, ordbog, sprog

 

Zen and zen classics                                                R. H. Blyth                                                                  filosofi, religion, engelsk

 

Mumonkan. Zen and zen classics                      R. H. Blyth                                                                  filosofi, religion, engelsk

 

Zen and zen classics vol. One                             R. H. Blyth                                                                  religion, filosofi, engelsk

 

Ch’an and zen teaching                                         Charles Luk                                                                religion, filosofi, engelsk

 

Ch’an and zen teaching                                         Charles Luk                                                                religion, filosofi, engelsk

 

The zen teaching og Huang Po                           John Blofeld                                                              religion, filosofi, engelsk

 

Zen in English literature and oriental

classics                                                                         Blyth                                                         religion, filosofi, engelsk, litterature

 

Zen and zen classics, Vol. five                                                          R. H. Blyth                                                                  religion, filosofi, engelsk

 

Guide to capturing a plum blossom                 Sung Po-jen/ Red Pine                                          engelsk

 

Hinduism                                                                    K. M. Sen                                                                    hinduisme, religion, Asien

 

Yuan Dao. Tracing Dao to its source                D. C. Lau and Roger T. Ames                               engelsk

 

History of Indian literature. Vol. I, 1                                                                             engelsk, Indien, litterature, essay

Vedic literature                                                       

                                                         

History of indian literature. Vol. II, 1.

Medieval religious literature                                                                         engelsk, middelalder, Indien, litterature, essay

 

History of indian literature. Vol. I,2.

The ritual sutras                                                                                                                 engelsk, Indien, literature, religion, essay

 

Contractual remedies in asian countries                                                                                               engelsk, Asien, essay

 

History of east asian civilization

East Asia the great tradition                                Reisebeuer, Fairbank                                            engelsk, essay, history

 

East Asia. The modern transformation           Edwin O. Reisebeuer, John K.

 Fairbank. Albert M. Craig                                    engelsk, Asien

 

Land Tenure and Agrarian Reform in East

And Southeast Asia                                                                                                                                       engelsk, essay, history

 

A history of South-east Asia                                D.G.E. Hall                                                                  Asien, history, engelsk

 

Central Asia. A century of Russian Rute          Allworth                                                                      Asien, engelsk

 

Constitutionalism in Asia                                      Beer                                                                             Asien, politik, engelsk

 

Bullettin of the Unesco regional office for

Education in Asia. Vol. II no. 2                                                                                                                   Asien, engelsk, uddannelse  

 

Readings on Asian Topics                                                                                                                            Asien, engelsk

 

East Asia in Old Maps                                                                                                                    kartografi, Asien, engelsk, historie

 

The sacred book of the ancient quiche´

Maya                                                                            Recinos Goetz Morley                               engelsk, arkæologi, Syd Amerika

 

The impact of chinese secret societies in       Blythe                                                                          engelsk, Kina, Asien, Malaysia

Malaya

 

Adat laws in modern Malaya                              Hooker                                                                        love, engelsk, Malaysia, Asien

 

Indonesia and Malaysia                                        Svensson & Sørensen                                            Malaysia, Asien, engelsk

 

Malaya and its history                                           Winstedt                                                                    Malaysia, history, engelsk

 

Arasaratnam                                                                                         

 

The tale of Kieu                                                                                                                                               engelsk

 

Culture shock                                                            JoAnn Craig                                                                engelsk

 

Malay                                                                           M. E. Lewis     

Arabiske fortællinger                                                                                                                                    novel

 

Die Brgerinitiativbewegung                             Mayer-Tasch                                                             tysk

 

Die indianer Mittel- und Südamerikas            Münzel                                                                        Sydamerika, antropologi, tysk

 

Die indianer Nordamerikas                                 Linaig                                                                    nordamerika, antropologi, tysk

 

Wasser                                                                        Garbrecht                                                                  tysk

 

Grammata serica recensa                                    Bernhard Karlgren

 

Elementary japanese for college student

Part I                                                                                                                                                                   japansk, sprog, engelsk

 

Elementary japanese for college students. 

Part II                                                                                                                                                                  japansk, sprog, engelsk

 

Japanese flower arrangement in a …                                                                                  botanic, blomster, engelsk, Japan           

 

The connoisseurs’s book of Japanese

Swords                                                                        Nagayama                                                                  våben, Japan,

 

Spionen ud af den blå luft                                    Poul Ørum                                                                

 

Et andet udsigt[22]                                                      Poul Ørum

 

…uden ret til brændevinshandel                      Jørgen Mentz

 

Klodernes kamp/ ved Jannick Storm                H. G. Wells

 

Natten er lige begyndt                                          Morten Hesseldahl

 

Den usynlige verden                                              Henrik Dahl

 

Mindernes land                                                       Henrik Dahl

 

Syndebuk                                                                   Poul Ørum

 

Efterforskningen                                                     Poul Ørum

 

Fra piazza del popolo                                             Vilhelm Bergsøe                        

 

Don Camillo og de vilde engle                            Giovanni Guareschi                  

 

Min ufuldendte rejse                                            Yehudi Menuhin

 

Hvor der handles                                                     Bettina Heltberg

 

Kærlighed og mørke                                               ??

Den kroniske uskyld                                               ??

 

Danmark og Rusland i 500 år                                                                                                                     Danmark, Rusland, historie

 

Konkylien                                                                   Martin H. Hansen                      

 

Alf Henriques                                                           Kaj Munk

 

Himmel og jord                                                        Kaj Munk

 

Medløberen                                                             Alberto Moravia                                                      italiensk, roman

 

Tavse vidner                                                              Poul  Ørum

 

Liv og glade dage                                                     Kaj Munk

 

I helte spor                                                                Erik Aalbæk Jensen

 

Joseph Fouche’                                                        Stefan Zweig

 

Lonni og Karl                                                             Klaus Rifbjerg

 

Vejen til Lagoa Santa                                             Henrik Stangerup

 

Kafka                                                                            Ernst Pawel                                                               biografi

 

Den uendelige plan                                                Isabel Allende                                                           roman

 

Invoking the spirits                                                 Jesper Trier                                                                engelsk

 

Hverdags-engelsk II                                                H. B. Ward                                                                  engelsk, sprog

 

Hverdags-engelsk                                                   H.B. Ward                                                                   engelsk, sprog

 

Festskrift til Bibliotekets direktor Th.

Døssing                                                                       Dansk folkebiblioteker

 

Poetry and paintings in song China: the

subtle art of dissent                                               Harvard University Asia center       engelsk, digtning, Kina, kunst, maleri

 

Sort tango                                                                  Régine Deforges

 

Snørede Fødder                                                      Pang-Mei Chang

 

Lillys Danmarks historie                                        Pia Fris Laneth                                                          historie, dansk

 

The no plays of Japan                                            Arthur Waley                                                            Japan, engelsk

 

Kafū the scribbler                                                    Seidensocker                                                            engelsk

 

The narrow road to Oku                                       ??

 

Japanese literature in Chinese volume I                                                                        engelsk, Japan, kinesisk, litteratur

 

Japanese literature                                                                                                                                       Japan, litteratur, engelsk

 

Dawn to the west. Japanese literature in the

Modern Era                                                               Donald Keene                                                          engelsk, Japan, litteratur

 

Seeds of the heart                                                  Donald Keene                                                          engelsk

 

A history of Japanese literature. Vol 2             Konishi                                                                        engelsk, Japan, litteratur

 

A  history of Japanese literature. Vol. 3          Konishi                                                                        engelsk, Japan, litteratur

 

The Princeton companion to Classical             Miner, Odagin, Morrell                                  essay, engelsk, Japan, litteratur

japanese literature

 

Dictionary of selected forms in classical

Japanese literature                                                Ivan Morris                                                  ordbog, litteratur, Japan, engelsk

 

Essays in idleness                                                    Keene                                                                          essay, engelsk

 

A history of Japanese literature from the      Kato                                                                              engelsk, essay, litteratur

Man’Yōshū to modern times

 

The pleasures of Japan’s literature                  Keene                                                                          engelsk, litteratur

 

 

Anthology of Japanese literature. Form the

Earliest era to the mid-nineteenth century  Donald Keene                                                          engelsk, litteratur, Japan

 

Japanese literature                                                W. G. Aston                                                               engelsk, Japan, litteratur

 

Anthology of modern Japanese poetry          Shiffert Sawa                                                            engelsk, digtning, Japan

 

The poetry of living Japan                                                                                                                           engelsk, digtning, Japan

 

Haiku master buson                                               Yuki Sawa, Edith M. Shiffert                               

 

The monkey’s straw raincoat                              Miner, Odagiri                                                          engelsk

 

The autumn wind                                                                                 ??                                                     engelsk

 

Long, long autumn nights                                    Oguma                                                                        engelsk

 

Kokin Wakashū. With “Tosa Nikkki”

And “Shinsen Waka”                                              McCullough                                                               engelsk

 

Brocade by night “Kokin Wakashū”

And the Court style in Japanese Classical

Poetry                                                                         McCullough                                                               engelsk, digtning, Japan

 

Law and justice in Tokugawa Japan.

Part 1

 

Law and justice in Tokugawa Japan. Part 2    J. H. Wigmore                                                           engelsk, love, Japan

 

Law and justice in Tokugawa Japan. Part 3    J. H. Wigmore                                                           engelsk, love, Japan

 

100 poems from the Japanese                          Kenneth Rexroth                                                    engelsk, Japan, digtning

 

Waiting for the wind                                              Carter                                                                          engelsk

 

Ryōkan: zen monk-poet of Japan                      Watson                                                                       engelsk, digtning, Japan

 

For all my walking                                                   Santòka                                                                       engelsk

 

On love and barley: Haiku of Basho                 Basho                                                                           engelsk

 

Bushido. The soul of Japan                                  Inazo Nitobe                                                             engelsk, Japan

 

The tale of Genji                                                      lady Murasaki                                                           engelsk

 

Japan…                                                                        Pierre Lou

 

Rediscovering Basho                                              Stephen Henry Gill, C. Andrew Gerstle          engelsk

 

Japanese food and cooking                                                                                                                        engelsk, mad, Japan

 

The book of the Samurai                                      Hagakure                                                                    engelsk, Japan, krig

 

The fracture of meaning                                       Pollack                                                                         engelsk

 

The classical non theatre of Japan                    Pound, Fenollosa

 

The kabuki theatre                                                 Earle Ernst                                                                  engelsk, Japan, teater

 

Law in Japan in a changing society                   von Mehren                                                              love, Japan, engelsk

 

An introduction to Japanese civilization         Tiedemann                                                                engelsk, antropology[23], Japan

 

Industry and business in Japan                          Sato                                                      engelsk, Japan, industrialism, forretning

 

Wabi sabi                                                                   Andrew Juniper                                                       Japan,

 

Securities regulation in Japan                             Misao Tatsuta                                                           engelsk, Japan

 

Japan 1850-1980                                                      Carl Steenstrup                                                        Japan, historie

 

Japanese International negotiating style       Michael Blaker                                                         engelsk, Japan, handling

 

Japan. The government –business

Relantionship. A guide for the American

Businessman                                                                                                                                                   japan, engelsk, forretning

 

The world of the shining prince                         Morris                                                                          engelsk

 

Hōjō Shigetoki (1198-1261)                                 Steenstrup                                                                biografi[24]

 

Human relations in Japan                                    ??                                                                                  Japan, engelsk

 

The pillow book of Sei Shōnagon                      Morris                                                                          engelsk

 

Japanese political style                                         Tsuneishi                                                                    engelsk, Japan, politik

 

Japan’s new middle class                                      Vogel                                                                           Japan, sociologi, engelsk

 

Appreciations of Japanese culture                   Donald Keene                                                          Japan, culture, engelsk

 

Tune of the Yakumo-goto                                                                                                                           engelsk

 

Japanese in a nutshell                                           institute for language study                                engelsk, japansk, sprog

 

Japans idéhistorie                                                                                                                                          filosofi, Japan

 

Foreign enterprise in Japan                                 Henderson                                                                engelsk, Japan, forretning

 

The japanese legal system                                                                                                                         Japan, love, engelsk

 

Sources of Japanese tradition                                                                                                                   Japan, culture, engelsk

 

The constitutional case law of Japan.

Selected supreme court decisions 1961-70   Itoh, Beer                                                                   Japan, love, engelsk

 

On understanding Japanese religion               ??                                                                                  Japan, religion, engelsk

 

A selected list of books and articles on

Japan                                                                           ??                                                                                  Japan, engelsk

 

Japanese studies of modern China                   Fairbank, Banno, Yamamoto                              Kina, Japan, engelsk

 

A history of Japan , vol. 1                                      ??                                                                                 historie, Japan, engelsk

 

Nordisk digtning 1                                                   Ejnar Skovrup                                                           Norden, digtning

 

Nordisk digtning 2                                                   Ejnar Skovrup                                                           Norden, digtning

 

Knut Hamsun samlede romaner 4                    Knut Hamsun

Benoni

Rosa                                                                                                                                                                    roman

 

Knut Hamsun samlede romaner 5                    Knut Hamsun

En vandrer spiller

Den siste[25] glæde                                                                                                                                           roman

 

Knut Hamsun samlede romaner 9

Korerne ved vandposten                                     Knut Hamsun                                                            roman

 

 

Knut Hamsun samlede romaner 7                    Knut Hamsun                                                            roman

 

Knut Hamsun samlede romaner  8

Markens grόde                                                        Knut Hamsun                                                            roman

 

Knut Hamsun samlede romaner 10

Siste kapitel                                                               Knut Hamsun                                                            roman

 

Knut Hamsun samlede romaner 11                  Knut Hamsun                                                            roman

 

Knut Hamsun samlede romaner 12                  Knut Hamsun                                                            roman

August

 

Knut Hamsun samlede romaner 1                    Knut Hamsun                                                            roman

Sult myster…

 

Knut Hamsun samlede romaner 2                    Knuth Hamsun                                                         roman

 

Knut Hamsun samlede romaner 3                    Knuth Hamsun                                                         roman

Par

Victoria

Sværmere

Under hoststjernen

 

Knut Hamsun samlede romaner 6                    Knuth Hamsun                                                         roman

 

Bombi Bitt oc Jag                                                     Fritiof Nilsson Piraten

 

Exempelberättelser och mönstergestalter

I folkrepubliken Kina kring

kulturrevolutionen                                                 Pär Bergman                                                             Kina, historie, sociologi

 

Bernhard Karlgren                                                  Göran Malmqvist                                                    biografi

 

Bekänna Fårg[26]                                                         Olle Hedborg[27]                                                        

 

Kjærlighetens  terapi                                             Aril Edvordsen [28]                         

 

Jord vindar hav                                                        Saint-John Perse

 

Främlingarnas bok                                                  Abu L-Faraj Al-Isfahani

Kongemøllen                                                            Morten Korch

 

Heksen på bålet                                                       Palle Petersen

 

Mit liv som geisha                                                   Arthur Golden                                                          Japan, roman, biografi

 

Människor i sommarnatten                                F. E. Sillan….??                                                                                       svensk

 

Strövtag i svumma världar                                   Göan Malmqvist                                                      svensk

 

Fran Kinas tankevärld                                            Karlgren                                                                      svensk

 

Japan                                                                           Harald Hjärne                                                           japan

 

Kulturmönster                                                          Ruth Benedict                                                          sociologi, svensk

 

Spräket och människan                                        Bertil Malmberg                                                      sprog, svensk

 

Röster över  vattnet                                               Helen af Enehjelm                                                  svensk

 

Jaget af skæbnen                                                    Jacqueline Park                                                        roman

 

??                                                                                  Frans G. Bengtsson

 

De långhåriga Merovingerna                              Frans G. Bengtsson                                                svensk

 

Litteratörer och militärer                                     Frans G. Bengtsson                                                svensk

 

                                                                                       Gunnar Ekelof

 

Lyrikvännen. Nr 6 1981                                                                                                                                 svensk

                            

Lyrikvännen. Nr 1 1982                                                                                                                                 svensk                                                                        

Lyrikvännen. Nr 5 1981                                                                                                                                 svensk

 

Lyrikvännen. Nr 1-2 1983                                                                                                                             svensk

 

Lyrikvännen. Nr 2 1981                                                                                                                                 svensk

 

Lyrikvännen. Nr 3-4 1981                                                                                                                             svensk

 

Lyrikvännen  nr 6 1980                                                                                                                                 svensk

 

Lyrikvännen nr. 1 1981                                                                                                                                 svensk

 

Sällskap för en eremit                                           Frans. G. Bengtsson                                               svensk

 

Silver Sköldarna                                                       Frans G. Bengtsson                                                svensk

 

Det paradis som var engang                               Frans. G. Bengtsson                                               svensk

 

De langhårede Merovinger                                 Frans. G. Bengtsson                                               svensk

 

För nöjes skull                                                          Frans. G. Bengtsson                                               svensk

 

Folk som siöng                                                          Frans. G. Bengtsson                                               svensk

 

William Shakespeare sonetter                          W. Shakespeare                                                      digtning, litteratur, engelsk

 

Motströms och medströms                                Stig Strömholm                                                        svensk

 

Svensk karriärlära                                                    Stig Strömholm                                                        svensk

 

Ideer och tillämpningar                                         Stig Strömholm                                                        svensk

 

Logik, filosofi och språk                                        Georg Henrik von Wright                                     filosofi, sprog, svensk

 

Dikter                                                                           Tomas Tran Strömer                                              svensk

 

Historier från Färs                                                   Fritiof NIlsoson Piraten                                         svensk

 

Ekot av ett horn

 

Lagerkvist                                                                   Evening Land

 

Ledartänkande                                                        Edward de Bono

 

Festskrift till Per Stjernquist

 

Livets rot                                                                    Michail Prisjvin                                                        

 

Moderne japansk lyrikk                                                                                                                               Japan, digtning

 

Från Bolzano till Wittggenstein                         Anders Wedberg                                                     rejse, Italien,

 

En god mor                                                                Sue Milller

 

Mens vinen modnes                                              Dorothy Eden                             

 

Et liv i kærlighed                                                      Maurice Chevalier

 

Fredmans epistlar                                                   Bellman

 

Den japanske udfordring                                      Håkan Hedberg

 

Farvel mit saigon                                                     Nina Vida

 

Garden party                                                            Leslie Waller

 

I dine sko                                                                    Jennifer Weiner

 

Nybyggerne i Canada                                             Marryat

 

En farlig kvinde                                                        Martina Cole

 

Sover med ånder                                                     Lynne Pemberton

 

Den usandsynlige spion                                        Daniel Silva

 

Stellas genkomst                                                     Rie Osted

 

Destination Toronto                                               Ann Lovell

 

Ondskabens tegn                                                    Saga Borg

 

Vølvens datter                                                         Saga Borg

 

Margit Sandemo

 

Fredsboken                                                               Bernard Benson

 

Fremmed fugl flyver                                              Raija

 

Aladdin                                                                        Adam Oehlenschlåger

 

A history of Haiku, vol 1                                        R. H. Blyth

 

A history of Haiku, vol. 2                                       R. H. Blyth

 

Poems and prose by the Japanese Monk

Genesi                                                                         Grass Hill

 

Haiku                                                                            R. H. Blyth

 

Haiku                                                                            R. H. Blyth

 

Haiku                                                                            R. H. Blyth

 

Haiku                                                                            R. H. Blyth

 

The modern Japanese prose poem                 Keene

 

Japanese poetic diaries                                         Miner

 

Paxleksikon, bind 1, A-B                                                                                                                              leksikon

 

Paxleksikon, bind 2, C-G                                                                                                                              leksikon

 

Paxleksikon, bind 4, H-Ks                                                                                                                            leksikon

 

Ethnic groups of mainland southeast Asia                                                                                            engelsk, antropologi

 

The far east and Australasia 1989                                                                                                             engelsk, geografi, rejse

 

Goodbye to all that                                                Robert Graves                                                          engelsk

The last English man                                              A. D. Wintle                                                               engelsk

 

Vladimir Nabokov                                                   ??

 

The education of Ryman Kaplan                        Leonard O. Ross                                                       engelsk            

 

The two cultures                                                     C. P. Snow                                                                  engelsk

 

Works of Henry David Thoreau                         Lily Owens                                                                 engelsk

 

Thoreau                                                                      Walden            

 

Yuan Mei                                                                    Arthur Waley

 

Madly singing in the mountains                        Ivan Morris                                                                engelsk

 

Dsm-IV Diagnostic and statistical manual

Of mental disorders                                                                                                                                      engelsk

 

Cleansing the doors of perception                                                                                                          engelsk

 

Truth and narrative. The untimely thoughts

Of ’Ayn Al-Qudat Al-Hamadhani                       Hamid Dabashi                                                         engelsk

 

Shorter Oxford textbook of psychiatry           Gelder, Harrison, Cowen                 engelsk, psykiatri , lægevidenskab

 

A bibliography of Arthur Waley                         Johns                                                                           engelsk, biografi

 

The common sense of science                           Bronowski                                                                  engelsk, videnskab

 

The philosophy of science                                   Toulmin                                                                       filosofi, videnskab, engelsk

 

The common sense of science                           J. Bronowski                                                              videnskab, engelsk

 

Management social science                                Tom Lupton                                                               sociologi, engelsk

 

Chi-Gung                                                                    Daniel Reid     

 

Kunst fra Thailand                                                                                                                                          kunst, Thailand

 

World within walls                                                  Donald Keene                                                          engelsk

 

Barnard

 

The radical right                                                       Daniel Belle                                                               engelsk

 

Vinstedt[29]                                                                  Malay Bammar[30]

 

Han-viet tu-bien                                                      Bao-Duy-Anh

 

Kina, historie om de seneste 400 år                 Jonathan D. Spence                                               Kina, historie

 

Kina, historie om de seneste 400 år                 Jonathan D. Spence                                               Kina, historie

 

Den svenske rytter                                                 Leo Perutz

 

Tænk på et tal                                                           Anders Bodelsen

 

Et håndtryk i en fodgængerovergang

 

Natten der varede otte dage                              Anders Bjørnvad

 

På vej mod hjernstavsnsret                                Anders Bjørnvad

 

Rosetta stone, language learning success                                                                                            engelsk

 

Det gamle guld                                                         Morten Korch                                                           roman

 

Drengene i Marskandisergarden                      Ellen Kvist                                                                   børnebog

 

Slugten                                                                        Wilbur Smith  

 

 

Dit kinesiske horoskop Rotten                           Derek Walters                                                          Kina, astrologi

 

Blandt Asiens urbefolkning                                 O. A. Ascanius                                                           antropologi

 

The Jade Mountain                                                Witter Bynner, Kiang Kang-Hu                           engelsk, digtning, Kina

 

Poems of the late t’ang                                         A. C. Graham                                                             engelsk, digtning, Kina

                                                                                      

Images and Ideas in Chinese Classical

Prose                                                                           Chen                                                                            litteratur, Kina, engelsk

 

The evolution of chinese Tz’u poetry.

From late T’ang to northern sung                     Chang                                                      engelsk, digtning, litteratur, Kina

 

Wu Wenying and the art of southern song

Ci poetry                                                                    Fong                                                           engelsk, digtning, Kina, litteratur

 

Chinese literature 2                                                Chang                                                                          engelsk, Kina, litteratur

 

New songs from a jade terrace                          Anne Birrell                                                                         digtning, Kina, engelsk, litteratur

 

The poetry and career of Li Po                           Arthur Waley                                         digtning, engelsk, Kina, litteratur          

 

Kanshi                                                                          Burton Watson                                                        engelsk, Kina

 

Lotus Moon                                                               John Stevens                                                            digtning, Kina, engelsk

 

Poems of the five mountains                              Ury                                                                                engelsk, digtning

 

Mirages of the sea of time                                   Schafer                                                                        engelsk

 

Matsuo Basho                                                          Ueda                                                                            digtning, engelsk, Kina

 

Li Sao and other poems of Chu Yuan               Yang Hsien-yi, Gladys Yang                                  digtning, Kina, engelsk

 

Su Tung-P’o                                                               Watson                                                                       digtning, Kina, engelsk

 

Et barn forsvinder                                                   Mary Napier                                                              roman

 

Kærlighedsbrevet                                                   Cathleen Schine

 

Duopol alle kneb gælder                                      Peter Griffin

 

Isbarnet                                                                      Elizabeth McGregor                                               roman

 

Underlige veje                                                         Lars Nielsen                                                               roman

 

Thought reform and the psychology of          Jay Lifton                                                                    engelsk, sociologi, politik

Totalism

 

Bao Ruo-wang (Jean Pasqualini) and Rudolph

Chelminski                                                                                                                                                        engelsk

 

Hiding the universe                                                Wang                                                                           engelsk

 

Japanese literature in Chinese- volume 2      Watson                                                          engelsk, Japan, litteratur, Kinesisk

 

The songs of the south                                         Qu Yuan and others                                               engelsk, digtning, Kina

 

Twentieth century Chinese poetry                  Kay- Yu Hsu                                                engelsk, litteratur, digtning, Kina

 

170 chinese poems                                                Arthus Waley                                           engelsk, Kina, litteratur, digtning

 

Chinese popular fiction in two London

Libraries                                                                      Liu Ts’un-Yan                                                             engelsk, Kina

 

Prisoner of Mao                                                       Bao Ruo-Wang (Jean Pasqualini),

                                                                                       Rudolph Chelminski                                               engelsk, Kina

 

Three ways of thought in ancient China         Arthur Waley                                                            engelsk, Kina

 

The English and Chinese                                       Shoo king                                                                    Kina, engelsk

China a new history                                                Fairbank                                                                      Kina, engelsk, historie

A history of the Chinese Communist Party

1921-1949                                                                   Jacques Guillermaz                                                 Kina, politik, kommunisme

                                                                                                                                                                              Engelsk, historie

 

English index  to the Chinese classics              Erik Grinstead                                                          engelsk, kinesisk, sprog, Kina

 

Politisk orienteering. Sydøstasien                                                                                                           Asien, politik

 

Traditional Chinese poetry and poetics      Owen                                              digtning, engelsk, Kina, litteratur

 

The transformation of the Chinese lyrical

Tradition                                                           Shuen-Fu Lin                                                                engelsk, digtning, litteratur

 

Poems of Wang Wei                                         Robert Baldick, Betty Radie, C. A. Jones    litteratur, digtning, Kina, engelsk

 

Chinese almanacs                                            Richard J. Smith                                                          Kina, engelsk, almanac

 

A collection of Chinese lyrics                               Ayling Mackintosh                            Digtning, Kina, engelsk, litteratur    

 

Chinese literature                                                    Chang                                                                         engelsk, litteratur, Kina

 

Litterature chinoise                                                                                                                                       fransk, Kina, litteratur

 

A geography of China                                                                                                                                   geografi, Kina, engelsk

 

A history of Chinese literature                            Herbert A. Giles                                                      engelsk, Kina, litteratur

 

The classic Chinese novel                                      Hsia                                                                             litteratur, Kina, engelsk

 

A introduction to literary Chinese                     Brandt                                                                        engelsk, litteratur, Kina

 

Practical Chinese reader                                                                                                                             engelsk, kinesisk, sprog

 

An idiom a day                                                           Wu Yuan, Wang Jiaxun                                        engels, kinesisk, sprog

 

The golden lotus, 4 vol. (I-II-III-IV)                                                                                                           engelsk, Kina

 

The fox magic murder                                            Robert von Gulik                                                    engelsk

 

The phantom of the temple                                 Robert von Gulik                                                    engelsk

 

Spøgeri I klosteret                                                    Robert von Gulik                                                   

 

The Chinese gold murders                                    Robert von Gulik                                                    Kina, engelsk

 

The Chinese gold Murders                                    Robert von Gulik                                                    Kina, engelsk

 

Murder in Canton                                                     Robert von Gulik                                                    Kina, engelsk

 

The Chinese lake murders                                    Robert von Gulik                                                    Kina, engelsk

 

The emperor is Peerl[31]                                           Robert von Gulik                                                    Kina, engelsk

 

The monkey and the tiger                                     Robert von Gulik                                                    engelsk

 

The Chinese nail murder                                        Robert von Gulik                                                    engelsk

 

The red pavillon                                                        Robert von Gulik                                                    engelsk

 

Necklace and Calabash                                           Robert von Gulik                                                    engelsk

 

Lady Wu                                                                       Lin Yutang

 

The strange cases of Magistrate Pao                Leon Comber                                                           engelsk

 

 

The five thousand dictionary                               Fenn                                                                           engelsk, ordbog, sprog

 

 

En kinesisk landsby 20 år efter                            Jan Myrdal                                                                Kina

 

Beginner’s translation handbook                                                                                                             engelsk, håndbog, sprog

 

 

Chinese-english dictionary                                                                                                                                    engelsk, kinesisk, ordbog, sprog

 

Den lakrøde port                                                      Lin Yutang                                                                

 

The romance of the western chamber             Hsiung                                                                        engelsk

 

Røde azalea                                                                Anchee Min  

 

Lu Hsun and the new culture movement

of modern China                                                       Dr. Huang Sung Kang                                            engelsk, sociologi, Kina

 

Die Räuber vom liang schan moor 1

 

Die Räuber vom liang schan moor 2

 

Der turm der fegenden wolken

 

 

China a new history                                                 Fairbank                                                                    Kina, historie, engelsk

 

The world of thought in ancient China             Schwartz                                                                   engelsk, Kina, filosofi

 

The message of the mind in

neo-confucianism                                                                                                                                          engelsk, konfucianismen

 

Understanding the chinese mind                       Allinson                                                                      engelsk, Kina

 

Confucian personalities                                         Wright, Twitchett                                                  Konfucianismen, engelsk

 

Rubin

 

A source book in Chinese philosophy               Chan                                                                           Kina, filosofi, engelsk

 

Studies in Chinese philosophy and

philosophical  literature                                         Graham                                                                     Kina, filosofi, litteratur

 

A daoist theory of Chinese thought                   Hansen                                                                      Kina, engelsk, filosofi

 

Analytic dictionary Chinese and sino-

Japanese                                                                     Karlgren                                                  ordbog, engelsk, kinesisk, japansk

 

New studies                                                               Chu Hsi                                                                       engelsk

 

Dao de Jing. A philosophical translation          Roger T. Ames, David L. Hall                               filosofi, Kina, engelsk

 

Studia serica. Sinological studies dedicated

to Bernhard Karlgren                                                                                                                                    engelsk, kinesisk

 

Glosses on the book of Odes                               Bernhard Karlgren                                                 engelsk

 

Epistemological issues in classical Chinese

Philosophy                                                                  Lenk, Paul                                                                 filosofi, Kina, engelsk

 

Kuan-tzu                                                                      Rickett             

 

 

 

History of Chinese philosophy 1                         Fung Yu-lan                                                              Kina, engelsk, filosofi

 

History of Chinese philosophy 2                         Fung Yu-lan                                                             Kina, engelsk, filosofi

 

Learning from Mount Hua                                   Liscomb                                                                       engelsk

 

 

The art of war                                                           Sun Tzu, Cleary                                                         engelsk

 

Hsun Tzu

 

Hagiles[32]                                                                     Chuang tzu      

 

The inner chapters                                                 Chuang- tzŭ                                                               engelsk

 

Perception                                                                 Matilal                                                                         engelsk

 

Traditional…

 

The border town and other stories                  Shen Congwen                                                         engelsk

 

Autumn in spring and other stories                 Ba Jin

 

Works from the Chinese, vol. 1                          W. K. Liao                                                                   engelsk, kinesisk

 

Works from the Chinese, vol. 2                          W. K. Liao                                                                   engelsk, kinesisk

 

Chuang-tzu

 

Acta orientalia vol. 36              

 

Acta orientalia vol. 41

 

 

The confucian’s progress                                     Wu                                                                                engelsk, konfucianismen

 

The China quarterly                                                                                                                                      engelsk, Kina

 

House united, house divided. The Chinese

Family in Taiwan                                                      Cohen                                                               engelsk, Kina, Taiwan, sociologi

 

An introduction to Chinese literature              Liu Wu-Chi                                                                 engelsk, litteratur, Kina

 

Pa Chin and his writings                                        Lang                                                                engelsk, litteratur, Kina, bibliografi

 

Readings in Chinese literary thought               Stephen Owen                                                         engelsk, litteratur, Kina

 

The literary mind and the carving of

Dragons                                                                      Liu Hsieh, Vincent Shih[33]

 

China in western literature                                 Tung-Li yuan                                                             Kina, litteratur, engelsk

 

Everyday Chinese                                                                                                                                          kinesisk, engelsk, sprog

 

Fifty Chinese stories                                              Y. C. Liu                                                                        engelsk, Kina

 

… and times of Po Chu-I                                       Arthur Waley                                                            engelsk

 

The craft of a Chinese commentator               Wagner                                                                       engelsk

 

An annotated bibliography of selected

Chinese reference works                                     Teng, Biggerstaff                                                     litteratur, Kina, engelsk

Topics in Chinese literature                                Hightower                                                                  Kina, litteratur, engelsk

 

The Monciurian … in Chang history                  Lee                                                                                Kina, engelsk

 

Remembrances                                                                                                                                              engelsk

 

Essentials of Chinese literary art                       JamesJ. Y. Liu                                                             engelsk, Kina, litteratur

 

Major Lyricists of the Northern Sung              Liu                                                                                 litteratur, Kina, engelsk

 

Waiting for the unicorn                                        Lo, Schultz                                                                  engelsk

 

The haunted monastery and the Chinese

Maze murders                                                          Van Gulik                                                                    engelsk

 

Chinese approaches to literature                      Rickett                                                                         Kina, litteratur, engelsk

 

Expression of self in Chinese literature          Robert E. Hegeland, Richard C. Hessney        engelsk, litteratur, Kina

 

Early Chinese literature                                        Watson                                                                       engelsk, Kina, litteratur

 

Chinese theories of literature                             James J. Y. Liu                                                           Kina, engelsk, litteratur

 

Ch’u Tz’ŭ. Songs of the south                             Hawkes                                                                       engelsk

 

Index to Chinese literature1951-1976             Hinrup                                                                         engelsk, litteratur, Kina

 

 

The book of Lieh-Tzŭ

 

 

Fifty five T’ang poems                                           Hugh M. Stimson                                                     digtning, engelsk, Kina

 

Laughing lost in the mountains: poems

of Wang Wei                                                             Tony Barnstone, Willis Barnstone, Xu

                                                                                       Maixiim                                                                       digtning, Kina, engelsk

 

Su Tung Po

 

Six dynasties poetry                                               Chang                                                                          digtning, engelsk, Kina

 

Mei Yao-ch’en and the development of

early sung poetry                                                    Chaves                                                                        digtning, engelsk, Kina

 

the Siren and the sage. Knowledge and

wisdom in ancient China                                      Steven Shankman and Stephen Durrant        engelsk, Kina

 

Traces of dreams. Landscape,

Cultural memory and the poetry of Basho    Shirane                                                                        digtning, Kina, engelsk

 

Saigyō. Poems of a mountain home                Watson                                                                       digtning, Kina, engelsk

 

Fifty songs from the Yüan                                    Richard F. S. Yang, Charles R. Metzger            engelsk, Kina

 

The murmuring stream. Vol. one                      Frodsham                                                                   engelsk

 

The murmuring stream. Vol. two                      Frodsham                                                                   engelsk

 

Anthology of modern chinese poetry             Michelle Yeh                                                             engelsk, digtning, Kina

 

Studies in Chinese poetry                                    Hightower and Yeh                                                 digtning, engelsk, Kina

 

The poetry of Meng Chiao and Han Yü           Owen                                                                           engelsk, digtning, Kina

 

Lyric poets of the southern T’ang                     Bryant                                                                          digtning, eneglsk, Kina

 

The matrix of Lyric transformation                  Cai                                                                                 digtning, engelsk

 

Chinese lyricism                                                       Watson                                                                       digtning, engelsk, Kina

 

Chinese rhyme-prose                                            Watson                                                                       digtning, Kina, engelsk

 

Diffusion of distances                                            Yip                                                                                 engelsk

 

The poetry of Wang Wei                                      …                                                                                    eneglsk, digtning

 

Chinese poetry                                                        Yip                                                                                 engelsk, digtning, Kina

 

The vitality of the Lyric voice                              Lin and Owen                                                           engelsk, digtning, Kina

 

The interlingual critic                                             Liu                                                                                 engelsk, Kina

 

Language-paradox-poetics                                  Liu                                                           lingvistik, engelsk, litteratur, digtning

 

The art of chinese poetry                                     Liu                                                                                 engelsk, digtning, Kina

 

…. Of Chinese poetry                                             James J. Y. Liu                                                           engelsk, digtning, Kina

 

The reading of imagery in the Chinese

Poetic tradition                                                        Yu                                                                                  engelsk, digtning, Kina

 

The lotus sutra                                                         Burton Watson                                                        engelsk

 

 

StrandWeb. Copyright 2016 @ All Rights Reserved.